Functional Step - TreningRoom92

Functional Step

Functional step – Trening funkcjonalny zawierający elementy choreografii wzmacniajacej z wykorzystaniem platformy Step. To połączenie świetnej zabawy z ciągłym ruchem a więc spalaniem zbędnych kalorii.